Blisko

  • 36349400-2.jpg

Blisko

Istnieje wiele dobrych powodów, dla odwiedzaj?cych to atrakcyjny teren. Czy jeste? zainteresowany zabytków, ?eglarstwo, spacery lub po prostu relaks, jest co? dla ka?dego. Tylko dwóch mil staro?ytnego miasta Chichester jest szczególnie interesuj?cy ze swojej katedry, muzea, galerie sztuki, doskona?e Teatru i wiele restauracji.
Zobacz na mapie

Kilka mil na po?udnie s? pla?e Selsey i Witterings. Na zachodzie le?y Chichester Harbour z jego przystani i mo?liwo?ci ?eglarskich. Chichester Golf Centre oferuje dwa 18 kursów otworem i 9-do?kowe par 3 przedmiotów - atrakcyjne tory otaczaj? Hunston Mill.

Kilka minut jazdy samochodem zabierze Ci? do Pagham Harbour rezerwatu przyrody, który obejmuje du?y obszar dobrze znan? i obserwatorów ptaków, który zapewnia atrakcyjny i interesuj?cy walks.Within ?atwy zasi?g s? Portsmouth, Arundel, Goodwood i Downs. S? ulotki we wszystkich domków podaj?c dalszych informacji na temat tych i wielu innych ciekawych miejsc do odwiedzenia w trakcie pobytu.

Mo?na tak?e zrelaksowa? si? i cieszy? si? spokojnym ogrody Hunston Mill

WiFi dost?pne we wszystkich Chata